Zašto graditi zeleno


Globalno zatopljenje je činjenica našeg vremena, a efekti negativnih klimatskih promjena izazvani ljudskom aktivnošću zbog povećane emisije stakleničkih plinova i potrošnje prirodnih resursa, snažno utječu na prirodu i stanovništvo diljem svijeta.

S obzirom da građevinska industrija ima ogroman utjecaj na prirodni okoliš, planiranje, projektiranje i izgradnja zelenih zgrada je način da se istovremeno zaštite ljudsko zdravlje i okoliš.

Procjenjuje se da zgrade u Europskoj uniji troše otprilike 45% energije i proizvode otprilike 40% stakleničkih plinova. Također, zgrade su odgovorne za 35% potrošnje građevinskog materijala te za 35% proizvodnje otpada u graditeljskom sektoru.

Zbog svega navedenog, u zgradarstvu se krije i najveći potencijal za uštedu prirodnih resursa, povećanje energetske učinkovitosti te veće iskorištenje obnovljivih izvora energije.

Zelena gradnja smanjuje potrebnu količinu materijala za izgradnju građevina što rezultira smanjenjem operativnih troškova. Također, zelena gradnja podržava korištenje autohtonih građevinskih materijala, tehnologija i usluga te time utječe na poboljšanje gospodarske slike pojedine zemlje, ali i smanjuje emisiju CO2 (npr. prilikom transporta). Također, održive zgrade mogu i znatno smanjiti količinu otpada kroz odgovorno upravljanje otpadom i odabirom materijala. Proizvodnja energije u zgradama iz obnovljivih izvora poput sunca, vjetra i biomase pomaže pri izbjegavanju zagađenja zraka i vode. Obnovljivi izvori energije minimiziraju kisele kiše, smog, klimatske promjene i probleme sa ljudskim zdravljem uzrokovane zagađenjem okoliša.

Zelena gradnja stavlja i veliki naglasak na reciklažu jer se upravo recikliranjem stvaraju materijali za nove proizvode, te smanjuje potreba za sirovinama i čuvaju odlagališni prostori.

Blizina javnog prijevoza, te mogućnost korištenja transportnih sredstava koja koriste alternativna energetska rješenja, procjenjuju se značajnim faktorom zelenosti neke građevine.

Uređenje interijera prema zelenim principima u kojima ljudi provode i do 90% svog vremena imaju snažan utjecaj na njihovu dobrobit, produktivnost, kreativnost i zdravlje. Jednostavan način kako poboljšati kvalitetu unutarnjeg prostora je izbjegavati korištenje materijala koji ispuštaju štetne kemijske spojeve.

Zelene zgrade diljem svijeta uživaju u jasnim tržišnim prednostima koje uobičajeni projekti nemaju. Osim što pružaju vrhunsko stambeno ili radno okruženje te imaju značajno smanjen negativni utjecaj na okoliš, one ostvaruju veću ekonomsku isplativost:

  • – 16% više prodajne cijene
  • – 6% više rente
  • – 13% niže troškove održavanja

Zeleni uredi dokazano povećavaju učinkovitost na poslu i povoljno utječu na zdravlje. Naime, zadovoljstvo korisnika zelenih zgrada za 27% je više nego kod korisnika ostalih zgrada, dok je broj dana bolovanja u zelenim zgradama za 25% manji od zaposlenika koji rade u standardnim uredima.

Dodatno, zelene zgrade smanjuju:

  • – Potrošnju energije od 50%
    – Potrošnju vode za 40%
    – Emisiju CO2 za 40%

Certifikat zelene gradnje jedan je od načina na koji je moguće izraziti svoju predanost održivom razvoju te poslovnoj praksi temeljenoj na ekološkoj osviještenosti, društvenoj odgovornosti i efikasnom iskorištavaju resursa tijekom čitavog životnog ciklusa zgrade.