Vidikovac, Bistra – idejno rješenje


Poljanica Bistranska, u sklopu Parka prirode Medvednica, 2019. godina
Na jednoj nedavno pronađenoj staroj razglednici iz Bistre, pošiljatelj je na vrhu ponad župne crkve nadocrtao toranj visine P+4 etaže, uz napomenu: “Soeben neuerbaut und von mir heute bestiegen” (upravo novoizgrađeno i danas od mene uspeto). Obzirom na poštansku marku vrijednosti 3 filira, riječ je o razdoblju Austro-Ugarske.
U suradnji s lokalnim udrugama detektirali smo i posjetili predmetni vrh. Materijalnih tragova navodnog tornja nismo našli, no zaključili smo da je pozicija, obzirom na vizure, blizinu planinarskog puta i dominantan položaj u bistranskom krajoliku, vrlo zanimljiva za promišljanje izgradnje planinarske piramide – vidikovca.
Pri izradi idejnog rješenja krenuli smo od arhetipskog tornja kakav je i nacrtan na razglednici, no željeli smo postići i jednu modernu i dinamičnu skulpturalnu kvalitetu, primjerenu položaju u krajobrazu. Željeli smo također postići strukturalnu jednostavnost radi otpornosti i troškova izgradnje, što nas je dovelo do tetraedra kao idealnog statičkog modela. Kombinacijom tri tetraedra dobili smo etažu; rotacijom etaža za 20 stupnjeva tlocrtno smo zatvorili krug; sekundarne konstrukcije ponavljaju troosni sustav, a zadnji tetraedar čini ostakljeni krov; ograde i podne plohe zamišljene su od pocinčanih rešetki, a nosiva konstrukcija od čeličnih nosača kružnog presjeka.