Važnost zelene gradnje


Danas u Europi zelena gradnja predstavlja jednu od najznačajnijih i najuzbudljivijih mogućnosti za održivi rast na nacionalnim, ali i na globalnoj razini. Dizajn izgrađenog okoliša utječe na sve nas, na naše ekonomije i prirodni okoliš, a uloga Savjeta za zelenu gradnju diljem Europe i svijeta jest voditi transformaciju izgrađenog okoliša prema održivosti.

Dizajn:

  • naših domova je od temeljne važnosti za kvalitetu našeg života, udobnost i zdravlje
    naših škola ostavlja doživotni trag na onima koji uče u njima, utječući kako na koncentraciju i zdravlje učenika, tako i na ekološku svijest budućih generacija
    naših radnih mjesta utječe na produktivnost zaposlenika, zdravlje i uspjeh naših tvrtki
    naših bolnica utječe na duljinu oporavka pacijenta i troškove režija zdravstvenih ustanova

Konačno, dizajn:

  • naših gradova i zajednica snažno određuje vlastitu ekonomsku i socijalnu dinamiku
  • ZELENA GRADNJA:

… na inteligentan način pristupa energiji

Utječe na minimiziranje potrošnje energije u svim fazama vijeka trajanja zgrade, od ideje i realizacije, do krajnje eksploatacije, čineći nove i obnovljene zgrade ugodnijima, jeftinijima za održavanje i prikladnijim za okoliš; ujedno, pomaže korisnicima zgrade naučiti kako učinkovito koristiti sve skuplje i nedostupnije energetske resurse
Koristi integriranje tehnologija za primjenu obnovljivih izvora energije i za postizanje manje emisije CO2 u okoliš radi optimalne opskrbe zgrade energetskim resursima pri čemu je projekt građevine maksimalno učinkovit i usklađen s prirodnim okolišem
… čuva naše vodne resurse

Zelena gradnja podrazumijeva iznalaženje načina za efikasno upravljanje vodnim resursima i učinkovito upravljanje pitkom i otpadnim vodama, sakupljanjem vode za sigurnu uporabu u zatvorenim prostorima na inovativan način i općenito umanjujući korištenje vode u sektoru zgradarstva
S obzirom na utjecaj izgrađenog okoliša na oborinske vode i sustav odvodnje, zelena gradnja osigurava primjenu tehnologija za najzdraviji odnos voda, tla i cjelokupnog okolišnog sustava
… smanjuje otpad i povećava ponovnu upotrebu recikliranjem

Korištenjem manjih količina građevinskog materijala, materijala veće kvalitete i trajnosti, stvaranjem manjih količina građevinskog otpada, kao i ispravnim računanjem vijeka trajanja zgrade od projektiranja, do izgradnje, korištenja, prenamjene, rušenja zgrade
Potičući vlasnike i korisnike zgrade da građevinski materijal pravilno koriste, skladište i recikliraju za ponovnu primjenu
… promiče zdravlje i dobrobit korisnika zgrade

Dovođenjem svježeg zraka u prostore, pružajući visoku kvalitetu zraka kroz dobru ventilaciju i izbjegavanje materijala i kemikalija koje stvaraju emisije štetnih plinova
Putem maksimalnog korištenja prirodnog svjetla u prostoru i osiguranja dobrog pogleda na okoliš kako bi se korisnicima zgrade osigurao visoki komfor i uživanje u okolini, te smanjila potreba za umjetnom rasvjetom
Projektiranjem „kako za uši, tako i za oči“. Naime, u prostorima za obrazovanje, zdravstvenu skrb, stanovanje i rad, akustika i odgovarajuća zvučna izolacija igraju važnu ulogu u osiguranju ugodnog okruženja za koncentraciju, oporavak i uživanje u radu i boravku u vlastitom domu
Osiguranjem dobrog osjećaja i ugodne mikroklime u prostorima u kojima ljudi svakodnevno dugo borave, stvaranjem ugodne unutarnje temperature u prostorima bez obzira na godišnje doba i vanjske temperature pri čemu su od velike koristi inteligentna rješenja u zgradama
… održava naš krajobraz zelenim

Ističući potrebu kako i urbane sredine trebaju sačuvati prirodnost i doprinositi zaštiti okoliša, osiguravajući da su raznolikost biljnog i životinjskog svijeta i kvaliteta zemljišta zaštićeni ili posebno nadzirani, stvarajući nove zelene površine i sanacijom zagađenih zemljišta
Traženjem načina na koji će se naša urbana područja učiniti produktivnijim, čak „dovodeći“ poljoprivredu u gradove, na krovove zgrada…
… stvara elastične i fleksibilne građevinske strukture

Uz prilagodbu promjenjivom okolišu i hirovitoj prirodi, osiguranjem otpornosti na prirodne nepogode poput poplava, potresa ili velikih požara, omogućujući građevinama da postanu otporne na test vremena i tako prostor za ljude čine sigurnijima
Projektiranjem fleksibilnih i dinamičnih prostora, predviđanjem promjena u njihovoj primjeni tijekom vremena i izbjegavajući potrebu za rušenjem i ponovnom izgradnjom ili značajnim obnovama zgrada kako bi se spriječilo njihovo naglo zastarijevanje
…spaja nas

Stvaranjem različitih okruženja koji povezuju i povećavaju zajednice, tražeći što će zgrada dodati svom kontekstu u smislu pozitivnih ekonomskih i socijalnih učinaka i sudjelovanjem lokalne zajednice u planiranju izgradnje kvalitetnijih naselja i urbanih blokova
Već se prilikom projektiranja razmišlja o smanjenju udaljenosti od kuće do posla i ostalih društvenih lokacija, omogućujući smanjenje utjecaja osobnog prijevoza na okoliš, ali i cestovnog i željezničkog prometa
Potičući ekološki prihvatljive načine vožnje kao što je biciklizam
Istraživanjem potencijala pametnih ICT tehnologija iza bolju komunikaciju sa svijetom oko nas, primjerice kroz pametne električne mreže koje razumiju kako prenositi energiju gdje i kada je to potrebno

… razmatra sve faze vijeka trajanja zgrade

Smanjujući negativan utjecaj na okoliš, uvažavajući socijalnu i ekonomsku vrijednost kroz cijeli vijek trajanja zgrade: kroz projektiranje, izgradnju, korištenje, održavanje, obnovu i rušenje. Fragmentarna priroda vrednovanja lanca građevinske industrije u zelenoj gradnji podrazumijeva dugoročnu brigu o građevinama, a Savjeti za zelenu gradnju upravo promoviraju integrirano djelovanje svih dijelova graditeljskog lanca od ideje do realizacije građevine
Čineći nevidljivo vidljivim. Utjelovljeni resursi su nevidljivi resursi koji se koriste u zgradama: na primjer, energija ili voda koriste se za proizvodnju i transport materijala u zgradi

Zašto je to važno?

Generiranje održivog rasta Sektor izgradnje zgrada nositelj je BDP-a, a za zelenu gradnju nudi priliku za povećanje proizvodnje sa smanjenim utjecajem. Predviđeno je kako će izgradnja značajno rasti do 2020, i dok se tržište kreće prema većoj učinkovitosti resursa, kreatori politike imaju središnju ulogu kako bi osigurali čelno mjesto europskih tvrtki na globalnom tržištu zelene gradnje
Stvaranje novih radnih mjesta Europsko građevinarstvo zapošljava na desetke milijuna ljudi, ali isto tako pati od manjka vještina. Privlačenje talenata i ulaganja je jedan od ključnih izazova koji predstoje. Zelena gradnja nudi priliku da bude dio rješenja za globalne izazove, da istražuje nove i uzbudljive tehnologije i nauči vještine koje će ostati relevantne za duže vrijeme
Povećanje energetske sigurnosti i smanjenje siromaštva gorivom Uvoz nafte i plina Europu stoji stotine milijardi eura svake godine. Veća energetska učinkovitost zgrada u našoj zemlji pomoći će smanjiti ovaj nepotreban trošak, kao i smanjiti potrebe za novom skupom nacionalnom infrastrukturom. Osobna energetska sigurnost je također važna, a onima čiji računi za gorivo predstavljaju značajan dio prihoda, također se pomaže povećanjem učinkovitosti
Poboljšanje pružanja javnih usluga Moć snažnog javnog sektora u zelenoj gradnji nije samo u pomoći u vodstvu na širenju tržišta. Zelena gradnja može smanjiti troškove vođenja javnih zgrada, povećati učinkovitost pružanja usluga i pomoći stvoriti pravo okruženje kako bi se zadržale i poticale najsjajnije ideje i inovacije
Dodavanje i zadržavanje financijske vrijednosti Zelena gradnja privlači prodaju i premije najma, pomaže smanjiti kapitalne izdatke i umanjiti rizik od propisa koji zahtijevaju skupe preinake na zgradama. Energija i voda učinkovite zgrade spašavaju novac poduzeća i potrošača tijekom trajanja imovine. Zelene zgrade ostvaruju veću kupoprodajnu vrijednost i svakoj tvrtki osiguravaju bolji image na tržištu.