Sanacije i obnove pročelja zgrada pod pojedinačnom zaštitom i u sklopu zaštićenih cjelina – glavni i izvedbeni projekti


Grad Zagreb, 2012. – 2018. godina

Izradili smo više desetaka projekata za sanaciju i obnovu pročelja i krovišta zgrada pod konzervatorskom zaštitom. Mnoge od njih smo pripremili za apliciranje na javne izvore financiranja: EU fondovi, sredstva spomeničke rente, FZOEU, Javni poziv Grada Zagreba i sl.
U opsegu u kojem se ne narušavaju spomenička svojstva primjenjujemo mjere energetske učinkovitosti, a u slučaju interesa uključujemo i mjere protupotresnog ojačanja.