Sanacija i obnova pročelja i krova župne crkve sv.Nikole biskupa


Poljanica Bistranska, zaštićeno kulturno dobro (Z-3526), u sklupu Parka prirode Medvednica, 2017. godina

Župna crkva sv. Nikole izgrađena je 1631. godine, te je jedan od naših najranijih primjera baroknog crkvenog graditeljstva. Novi zvonik je sagrađen nakon jakog potresa 1796. godine. Crkva sv. Nikole bila je temeljito obnovljena 1852. – 1859. godine u historicističkom duhu te ponovo nakon snažnog potresa 1881. godine.
Dokumentiranje građevine uključivalo je lasersko 3D skeniranje, izradu obojenog oblaka točaka (eng. pointcloud) te generiranje ortofoto prikaza pročelja. Situacijski ortofoto snimak te snimke detalja vijenca i kupole zvonika dobiveni su uporabom bespilotne letjelice.
Provedena su preliminarna konzervatorska istraživana te sondiranja sastava i dubine temelja radi analize mehaničke otpornosti i stabilnosti.
Istražena je arhivska građa, te je na osnovu pronađene povijesne fotografije projektom predviđena rekonstrukcija arhitektonske plastike.
Pitanje degradacije pročelja zvonika uslijed slijevanja oborinskih voda s kupole zbog premalog istaka vijenca i piramidalno zakošenih zidova riješeno je povećanjem istaka vijenca u skladu sa stilskim karakteristikama i usporednim primjerima.
Predložena je rasvjeta sa smanjenim svjetlosnim zagađenjem, te su ishođena prethodna odobrenja nadležnog konzervatorskog odjela i MZOE.
Na osnovu projekta, Ministarstvo kulture uvrstilo je obnovu crkve sv.Nikole u odobrene programe zaštite za financiranje u 2018. godini, te ponovno u 2019. godini. Izvedena je obnova zvonika, a u tijeku je izvedba zapadnog pročelja crkve.