Revitalizacija starog župnog dvora – farofa u kompleksu crkve sv. Nikole biskupa


Poljanica Bistranska, zaštićeno kulturno dobro (Z-3526), u sklopu Parka prirode Medvednica, 2017. godina
U sklopu izrade projekta obnove provedena je analiza dostupne povijesne građe, a terenskim je istraživanjima obuhvaćeno sondiranje, markiranje, sortiranje i obilježavanje. Sonde su otvorene na karakterističnim površinama pročelja i interijera, te u tlu uz temelje i u podovima prostorija radi utvrđivanja izvornih kota i podnih obloga.
Najznačajniji nalaz je otkriće izvornog oslika s morskim motivom lađe, izveden najvjerojatnije secco tehnikom vapnenim bojama, na kamenom zidu u razini nekadašnjeg 1. kata, današnjeg potkrovlja.
Projektom je obuhvaćena statička sanacija koja uključuje kampadno podbetoniravanje temelja, sanaciju vertikalnih pukotina ukrižanim sidrima, ojačanje međukatne konstrukcije zakovanim nosačem i drugo.
Prostorije prizemlja uređene su za korištenje kao dodatni prostori za potrebe župnog dvora. Uvodi se električna energija, projektirana je rasvjeta i panelno stropno grijanje. Postavom novih čeličnih stuba prostor potkrovlja pretvara se u reprezentativnu dvoranu za potrebe župnog dvora, s pronađenim oslikom, vidljivim u cijeloj svojoj površini.
Izrada projektne dokumentacije financirana je sredstvima Ministarstva kulture, koje je i za 2018. i 2019. godinu odobrilo financiranje programa obnove.
Od predviđenih radova izvedeno je podbetoniravanje temelja kamenih zidova na sjevernom i zapadnom pročelju.