Revitalizacija stare škole u Poljanici Bistranskoj – idejno rješenje


Poljanica Bistranska, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Z-6513, 2017. godina
Zgrada stare škole u Poljanici Bistranskoj sagrađena je 1877.-1878., te je jedna od rijetkih sačuvanih školskih zgrada toga razdoblja na području Zagrebačke županije koja je u velikoj mjeri zadržala prepoznatljive karakteristike uključujući tlocrtnu dispoziciju, konstruktivne elemente, oblikovanje eksterijera, kao i dijelove unutarnje opreme prostora, a osim arhitektonske ima značajnu kultumo-povijesnu vrijednost.
U suradnji s udrugom Ekomuzej Bistra, osmislili smo idejno rješenje za sanaciju, obnovu i prenamjenu zgrade stare škole u eko-muzej bistranskog kraja.
Izložbeni muzejski prostor smjestio bi se na prvi kat te opremio interaktivnim školskim klupama (po uzoru na izvorne) za posjet virtualnom postavu muzeja i drugim baštinskim zbirkama i bazama podataka. Zamišljeno je smještanje info punkta sa suvenirnicom u prizemlju građevine, a prostrano potkrovlje preuredilo bi se u hub za osmišljavanje baštinskih projekata bistranskog kraja.