Revitalizacija stare škole u Poljanici Bistranskoj – idejno rješenje, muzeološki koncept, glavni i izvedbeni projekt


Poljanica Bistranska, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Z-6513, 2018. godina
Zgrada stare škole u Poljanici Bistranskoj sagrađena je 1877.-1878. te je jedna od rijetkih sačuvanih školskih zgrada toga razdoblja na području Zagrebačke županije koja je u velikoj mjeri zadržala prepoznatljive karakteristike uključujući tlocrtnu dispoziciju, konstruktivne elemente, oblikovanje eksterijera, kao i dijelove unutarnje opreme prostora, a osim arhitektonske ima značajnu kultumo-povijesnu vrijednost.
U suradnji s udrugom Ekomuzej Bistra, osmislili smo idejno rješenje za sanaciju, obnovu i prenamjenu zgrade stare škole za eko-muzej bistranskog kraja.
Za investitora – općinu Bistra izradili smo snimak postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja, muzeološki koncept te glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i opremanja kombiniranog objekta javne namjene – kulturni centar i turističko informativni centar.  Ishođena je građevinska dozvola i u pripremi je aplikacija na EU fondove. Procijenjena vrijednost radova je 8.587.500,00kn.
Planiranim zahvatom uspostavlja se, na 1. katu i potkrovlju zgrade te u prostorima komunikacija, središnji interpretacijski i dokumentacijski baštinski centar Ekomuzeja Bistra sa stalnom izložbom.
U dijelu prizemlja uređuje se kulturno-turistički informativni centar, dok se u drugom dijelu zadržava izvorna namjena – stan učitelja.
Za izradu muzeološkog koncepta stalne izložbe oformili smo autorski tim koji čine:
– Lovro Bauer, dia, FABRIKA arhitekti;
– dr. sc. Klementina Batina, dipl. pov. umj., knj. komp., muzeologinja, viša stručna suradnica Odsjeka za etnologiju HAZU;
– Domagoj Sironić, prof. povijesti i filozofije, profesor u OŠ Bistra, Poljanica Bistranska;
– Antonija Dejanović, prof. pov. umj. i filozofije, kustosica dokumentaristica, voditeljica Dokumentacijske službe Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb.
Muzeološki koncept obrađuje teme grupirane u šest cjelina: “Stara škola”, “Prirodno i nadprirodno”, “Hiža (svakidašnji život i običaji)”, “Rad (zemlja)”, te “Učiona”, koje imaju svoje karakteristične atmosfere i audiovizualni doživljaj. Uz interpretacijske izloške i tekstove bitan komunikacijski medij su prijenosna (tablet) računala sa slušalicama koje omogućuju slojevitost i digresije pri interpretaciji uz korištenje izvornih dijalekata.
Bitan element cijelog rješenja je i uspostava baštinskog dokumentacijskog centra – interaktivne baze podataka pristupačne preko računala ugrađenih u posebno dizajnirane školske klupe po uzoru na povijesne, smještene u staroj “Učioni”.
Izrađena je snimka postojećeg stanja uz korištenje totalne stanice Stonex R2W-2+, otvorene su građevinske i konzervatorske sonde te provedena konzervatorsko-restauratorska istraživanja.
U smislu održive gradnje učinjeni su slijedeći iskoraci u odnosu na uobičajenu praksu:  predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije putem toplinske pumpe, predviđena je dodatna toplinska zaštita postavom mineralnih ploča tipa Multipor s unutarnje strane vanjskih zidova, te su javni prostori u prizemlju i na katu prilagođeni za osobe s invaliditetom postavom taktilnih površina i podizne platforme.