Revitalizacija napuštenog skladišta – idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i prilagodbe novoj djelatnosti – hostel


Zagreb, Vlaška ulica br.63, zaštićena povijesna cjelina Grada Zagreba (Z-1525), 2011.-2014. godina

Dvorišno krilo ulične građevine, prema arhivskim dokumentima građeno je od 1902. godine, izvorno kao skladište žita, kasnije kao prodajno skladište za kupaoničke i higijenske uređaje tvrtke Neptun d.d. i Kerametal.
Napušteno skladište zatečeno je u vrlo lošem stanju. Zadržani su samo opečni obodni zidovi, u koje je umetnuta AB konstrukcija novog hostela. Poštujući izvorne gabarite i karakterističan ritam i veličinu otvora, osmislili smo prostornu koncepciju hostela kao svojevrsnu interpretaciju spavaćih vagona (dijelom kao odgovor na prostorne zadatosti, dijelom inspirirani stambenim vagonom kojeg smo istovremeno projektirali za HŽ).
Projekt je, uz izmjene, izveden 2014. godine.