Poučna pješačka staza Sungerski lug – idejna studija


Sungerski lug, Općina Mrkopalj, područje ekološke mreže Natura 2000, u postupku proglašenja zaštite i uređenja posebnog (botaničkog) rezervata Sungerski lug; 2017. godina

Fokus planirane poučne pješačke staze kroz Sungerski lug je na sitnim i često zaboravljenim stanovnicima šuma (npr. mrav, puž, gusjenica, mahovine, paprati…) i velikom utjecaju koji mogu imati na ekosustav (npr. potkornjak).
Koristeći optičku varku tzv. “Amesove sobe” projektirani su ulazno-izlazni portali, kod kojih se, promatrano sa određene točke u prostoru, stvara iluzija smanjivanja. Uz planirane uvećane prikaze sitnih šumskih stanovnika, opisanim portalima željeli smo stvoriti kod posjetitelja dojam smanjivanja i uranjanja u šumski mikrosvijet.