Energetska obnova pilot-bloka Kačićeva-Klaićeva-Medulićeva-Deželićev prilaz – grupe zgrada A, C i D


Zagreb, zaštićena povijesna cjelina Grada Zagreba (Z-1525), 2015. godina

U sklopu pilot-projekta “Revitalizacija i energetska obnova donjeg grada”, Grad Zagreb, provoditelj REGEA, dijelom samostalno, dijelom u svojstvu glavnog projektanta u suradnji s drugim uredima, izradili smo glavne projekte energetske obnove s izvedbenim troškovnicima za 11 od ukupno 15 zgrada. U suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu okoliša i prirode definirali smo prihvatljive mjere energetske učinkovitosti, materijale i detalje izvedbe, te postigli uštede od minimalno 30% QH,nd.