Energetska obnova “Kuće Janaček”, Trg kralja Tomislava 17


Zagreb, zaštićena kulturno-povijesna cjelina “Zelene potkove” (Z-1536),  2015-2016. godina

Kuća Janaček je stambeno-poslovna građevina na zapadnoj strani Tomislavovog trga. izgrađena 1897.-1898. po birou Fischer & Hrubý, građevinska bruto površine 3.133 m². Između dva svjetska rata je dograđen treći kat i preoblikovano pročelje. Nikakva izvorna projektna dokumentacija nije sačuvana.
Izrada projektne dokumentacije uspješno je sufinancirana od strane FZZOEU.
Dokumentacija obuhvaća arhitektonski snimak postojećeg stanja, glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom te projekt toplinske zaštite i racionalne uporabe energije.
Projekt je uspješno aplicirao za korištenje sredstava spomeničke rente u 2018. godini.
Projektom je predviđena sanacija i obnova uličnog pročelja i krova, te energetska obnova koja obuhvaća rekonstrukciju dvorišnog dijela ovojnice – zamjenu svih dvorišnih prozora i izvedbu toplinsko izolacijskog sustava (ETICS) na kamenoj vuni, termoizolaciju poda potkrovlja, stropa i zidova podruma prema negrijanom dijelu, te zamjenu unutarnjih krila i dijelova doprozornika na uličnom pročelju novima s low-e izo ostakljenjem.
Navedenim mjerama smanjena je godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke sa 314.353 kWh/a na 144.839 kWh/a, čime se ostvaruje ušteda od 169.514 kWh/a, odnosno 54%.
Energetskom obnovom dijela ovojnice građevina prelazi iz F energetskog razreda u C energetski razred, sa specifičnom godišnjom potrošnjom toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke 93,54 kWh/m2a.