previous arrow
next arrow
Slider


FABRIKA arhitekti d.o.o je arhitektonski studio specijaliziran za rad na spomenicima kulture i prirode i održivu gradnju, osnovan 2009. u Zagrebu.

Kulturnu i prirodnu baštinu smo prepoznali kao jedan od ključnih faktora održivog razvoja, te smo se usmjerili na njihovo očuvanje i promociju:

– izrađujemo projekte sanacije, obnove i rekonstrukcije nepokretnih kulturnih dobara,
– osmišljavamo i izrađujemo projekte za njihovu prenamjenu i revitalizaciju,
– izrađujemo projekte nadogradnji i interpolacija u zoni zaštite,
– izrađujemo projekte uređenja i adaptacija interijera,
– izrađujemo projekte energetskih obnova zgrada pod zaštitom,
– samostalno i u suradnji s renomiranim umjetnicima izrađujemo projekte uređenja javnih površina te postave spomenika i spomen obilježja,
– pružamo usluge pripreme projektne dokumentacije za apliciranje na javne izvore financiranja:
EU fondovi, sredstva spomeničke rente, FZOEU, sredstva Ministarstva kulture, Javni poziv Grada Zagreba i sl.

Posjedujemo dopuštenje za rad na nepokretnim kulturnim dobrima od 2012. godine.

Opremljeni smo za izradu arhitektonskih snimki kompleksnih građevina.

Možemo ponuditi izradu projekata u BIM tehnologiji.

Ovlašteni smo konzultanti i auditori te predavači za međunarodni sustav certificiranja održive gradnje – DGNB sustav, te aktivno sudjelujemo u edukaciji i promociji održive gradnje kroz predavanja, tribine i aktivnosti Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju čiji smo član od 2011. godine.